Cùng là đồng môn, quen biết nhau từ những ngày hè năm 2012 trên Facebook. Cảm nhận đầu tiên của tôi về Phan Gia Đức đó là một môn sinh, một người sư huynh một lòng một dạ với môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. Sự ra đi đột ngột của anh khiến cho nhiều bậc trưởng bối, đồng môn vô cùng thương tiếc.

Tôi với anh cũng từng hẹn nhau “một ngày gần nhất” hội ngộ đồng môn, cùng tập luyện và thực hiện hoài bão. Cuộc hẹn chưa thành giờ đã thành biệt ly.

Chúng tôi, cũng như các đồng môn khác sẽ bước tiếp trên con đường Vovinam Việt Võ Đạo, con đường mà anh – cố Võ sư Phan Gia Đức luôn hoài bão và tâm niệm thực hiện.

Vĩnh biết anh, người đồng môn đáng kính.

Nghiêm Lễ,

Lễ,

Nguyễn Tiến Khoa

Trả lời