Vovinam Store là nhà thiết kế, sản xuất dụng cụ tập luyện, binh khí võ thuật phục vụ thể thao chuyên nghiệp với mong muốn mang đến những sản phẩm đạt chất lượng cao nhất và phù hợp cho từng thể trạng riêng biệt của khách hàng.

Quý khách vui lòng tham khảo Chính sách Bảo hành của VovinamStore.com:

  1. Quý khách liên hệ VovinamStore.com yêu cầu bảo hành sản phẩm đã mua tại VovinamStore.com.
  2. Đội ngũ VovinamStore.com tiếp nhận yêu cầu của quý khách và trực tiếp liên lạc để xác định rõ yêu cầu bảo hành, phương thức bảo hành và thời gian bảo hành. Thời gian xử lý yêu cầu bảo hành do hai bên thương lượng và tùy thuộc vào đánh giá yêu cầu bảo hành từ Thợ rèn trưởng của Vovinamstore.com.
  3. Thời gian xử lý yêu cầu bảo hành trong thời hạn tối đa là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin của của quý khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng, hai bên sẽ tự thương lượng cách thức giải quyết vấn đề.

VovinamStore.com