Đấm Múc

Một đòn đấm múc (upper cut) theo chiều dọc (hoặc xiên) được tung từ dưới lên trên bằng tay phải (hoặc trái). Đấm múc thường được sử dụng …

Đấm Móc

Một cú Đấm Móc (Hook) dạng nửa đường tròn được tung ra bằng tay trái – Left Hook (hoặc tay phải – Right Hook) nhằm vào …

Đấm Thẳng

Đấm Thẳng là kỹ thuật đấm rất cơ bản và phổ biến trong tất cả các môn võ nói chung và Vovinam nói riêng nên …