Khởi động lại Blog Học Võ Vovinam với album ảnh kỳ thi thăng cấp Sơ đẳng lần 1 tại CLB Vovinam Kim Sơn, Châu Thành, Tiền Giang.

[ Dành cho các bạn địa phương khác] Khu vực xã Kim Sơn gắn liền với địa danh Rạch Gầm Xoài Mút, nơi xưa kia diễn ra trận thủy chiến ác liệt giữa quân Xiêm và nhà Tây Sơn.

Trận Rạch Gầm-Xoài Mút là một trận chiến lớn trên sông diễn ra vào đêm 19 rạng 20 tháng 1 năm 1785 giữa liên quân Xiêm-Nguyễn và quân Tây Sơn tại khúc sông Rạch Gầm-Xoài Mút, khi đó thuộc dinh Trấn Định, xứ Đàng Trong; về sau đổi thành tỉnh Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Chúng tôi rất vinh dự khi được mở hoạt động tập luyện võ thuật Vovinam tại địa danh lịch sử này.

 

Trả lời