Vovinam Store là nhà thiết kế, sản xuất dụng cụ tập luyện, binh khí võ thuật phục vụ thể thao chuyên nghiệp với mong muốn mang đến những sản phẩm đạt chất lượng cao nhất và phù hợp cho từng thể trạng riêng biệt của khách hàng.

Quý khách vui lòng tham khảo Chính sách Xử lý Khiếu nại của VovinamStore.com:

  1. VovinamStore.com tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng dịch vụ và sản phẩm.
  2. Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành. Quý khách vui lòng tham khảo Chính sách bảo hành.
  3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của quý khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng, hai bên sẽ tự thương lượng cách thức giải quyết vấn đề.

VovinamStore.com