Đòn Chân Tấn Công số 18

Đòn Chân Tấn Công số 18 của Vovinam Việt Võ Đạo được sử dụng khi đối phương đứng đối mặt với võ sinh. Khi đối phương đấm thẳng …

Đòn Chân Tấn Công số 17

Đòn Chân Tấn Công số 17 của Vovinam Việt Võ Đạo được sử dụng khi đối phương đứng đối mặt với võ sinh. Khi đối phương …

Đòn Chân Tấn Công số 2

Đòn Chân Tấn Công số 2 của Vovinam dùng chân trái bọc phía sau chân phải đối phương, cùng lúc dùng gối phải đánh mạnh vào

Đòn Chân Tấn Công số 1

Đòn Chân Tấn Công là phương pháp sử dụng đôi chân để tấn công đối phương. Đây là một hệ thống kỹ thuật độc đáo …