Chiến lược số 16 môn phái Vovinam Việt Võ Đạo gồm hai lượt tấn công tương ứng với hai thế thủ đinh tấn trái và đinh tấn phải. Tổ hợp đòn tạo thành chiến lược số 16 gồm:

Vế 1: Thế thủ đinh tấn trái

  1. Đá quét phải – Đấm bật phải
  2. Đá thẳng trái
  3. Đinh tấn trái + đấm thẳng trái
  4. Hồi tấn trái (Bước chân phải lên, đặt phía sau chân trái)) + đấm móc trái
  5. Bước đinh tấn trái + chỏ tay trái số 2

Vế 2: Thế thủ đinh tấn phải

  1. Đá quét trái – Đấm bật trái
  2. Đá thẳng phải
  3. Đinh tấn phải + đấm thẳng phải
  4. Hồi tấn phải (Bước chân trái lên, đặt phía sau chân phải)) + đấm móc phải
  5. Bước đinh tấn phải + chỏ tay phải số 2

Video clip do mình thực hiện: Các bạn xem video qua youtube hoặc instagram được mình chia sẻ bên dưới:

Chúc các bạn luyện tập tốt.

Nguyễn Tiến Khoa

Trả lời